NAŠA PONUKA V SKRATKE
  • klient servis
  • sponzoring
  • klub marketing
  • event management
  • hospitality
Analyzujeme pre našich klientov najlepšie možnosti na trhu a pomôžeme Vám nájsť najlepšieho partnera – športovca, klub či asociáciu. Samozrejme k tomu pridávame kvalitný servis pri implementácii zvoleného konceptu a vyhodnotenie návratnosti investície

  • Sponzoring ako súčasť marketingovej komunikácie musí byť aj súčasťou komunikačnej stratégie. Aby sponzoring mohol správne fungovať, je potrebný komplexný prístup.
  • Zvyšovanie atraktívnosti značky a hľadanie vlastností, ktoré môžu plniť obchodné ciele spoločnosti vyžaduje aktívny prístup na základe presne zadefinovaných východiskových podmienok.
  • Ako agentúra pôsobiaca dlhodobo v oblasti športového sponzoringu a klient servisu vieme prinášať návrhy vyhovujúce potrebám našich klientov a úspešne ich realizovať.


ANALÝZA | CIELE | STRATÉGIE | REALIZÁCIA | VYHODNOTENIE