NAŠA PONUKA V SKRATKE
  • klient servis
  • sponzoring
  • klub marketing
  • event management
  • hospitality
ŠPORT PROGRESS je poprednou agentúrou v oblasti športového sponzoringu, eventu a cestovného ruchu zameraného na športové podujatia. Sme prepojení s renomovanými zahraničnými sportmarketingovými agentúrami a cestovnými kancelariami zameranými na športové podujatia čo nám dáva celosvetový záber.  

Šport Progress prináša klientom na poli sponzoringu a event marketingu odlišný a inovatívny prístup k výberu, realizácii a hodnoteniu ich marketingových práv, ktorý vzniká na základe partnerského prístupu držiteľa práv a agentúry. 

Hlavnou obchodnou činnosťou agentúry je marketing komerciovateľných práv športového klient resp. športových podujatí najmä z futbalového prostredia, organizovanie športových eventov a korporátnych hospitality produktov. Rozvoj a komunikácia riešení pre klienta držiteľa práv. Svojou aktivitou, rozvojom a výsledkami svojej práce za uplynulé roky sa Šport Progress zaraďujem medzi unikátne marketingové agentúry na slovenskom reklamnom trhu.  

V oblasti cestovného ruchu poskytujeme klientom kvalitné služby pri ich cestách za športom. Motivovaný kolektív s profesionálnym prístupom a vytváranie kultúrneho prostredia pre našich klientov a ich biznis nás predurčuje byť úspešný. Rozmanitosť požiadaviek našich klientov a trhov sú pre nás vždy novými výzvami.  Naším úsilím je objavovať nové príležitosti na trhu a prinášať ich našim klientom. Proaktívny prístup nás a našich partnerov posúva vždy ďalej k vytváraniu nových hodnôt.