NAŠA PONUKA V SKRATKE
  • klient servis
  • sponzoring
  • klub marketing
  • event management
  • hospitality
Misia
V spoločnosti ŠPORT PROGRESS sa venujeme využívajúc naše znalosti a zručnosti našej Vášni a tou je šport a zábava a ich prepojenie s klientami a fanúšikmi. Vstúpte s nami do prostredia športu a odlíšrte svoj biznis od Vašej konkurencie. Veríme, že šport má svoju hodnotu.

Vízia
Veríme, že šport a s nim spojená zábava podnecujú pozitívne vášne a emócie, ktoré obohacujú životy ľudí a vytvárajú jedinečné prepojenia medzi športovcom, sponzorom a divákom.  
Váš biznis je náš šport.

Naše hodnoty

Dokonalosť - Silná integrita - Loajálnosť - Zodpovednosť - Šikovnosť - Najlepší vo svojom odbore - Kreativita - Tímový duch