NAŠA PONUKA V SKRATKE
  • klient servis
  • sponzoring
  • klub marketing
  • event management
  • hospitality
Naša spoločnosť vznikla v roku 1993 ako šport-marketingová firma, zaoberajúca sa predajom a nákupom mediálnych, reklamných a osobnostných práv športových podujatí, zväzov, klubov a športovcov. Firmu založili dva subjekty - reklamná agentúra Progress Promotion a Slovenský futbalový zväz. Od tohoto momentu sa Šport Progress stal výhradnou marketingovou agentúrou Slovenského futbalového zväzu. Hlavnou náplňou spoločnosti Šport Progress sa stal predaj a nákup komerčných futbalových práv. Šport Progress bol výhradným vlastníkom marketingových práv Slovenského futbalového zväzu a vlastníkom práv súťaží organizovaných SFZ. V roku 2005 v rámci akvizície nových projektov získal Šport progress reklamné a marketingové práva Slovenskej Volejbalovej Federácie a Slovenskej Beach Volejbalovej Asociácie na Slovensku. V rámci svojej činnosti Šport Progress prešiel od jednoduchého predaja reklamných a televíznych práv ku komplexnému predaju marketingových práv, organizovaniu jednotlivých športových podujatí, výroby TV signálu zo športových podujatí, až po zabezpečenie predaja vstupeniek na domáce futbalové a vybrané športové podujatia v zahraničí a zabezpečenie cestovných náležitostí športových zväzov, klubov a fanúšikov pri výjazdoch na jednotlivé športové podujatia v zahraničí prostredníctvom cestovnej kancelárie Mars Sport Travel - po viac ako rok trvajúcich rokovaniach uzavreli ŠPORT PROGRESS a Slovenský futbalový zväz (SFZ) dohodu o vrátení vysielacích, marketingových a iných práv SFZ ku dňu 30. septembra 2009.
Dnes Šport Progress nadaľej pôsobí na poli športového marketingu v rámci Slovenska.